Μετρητής χρημάτων Merlin SC 1015

Μηχανή Καταμέτρησης και Ανακύκλωσης Χαρτονομισμάτων , ΑΝιχνευτής πλαστών Χαρτονομισμάτων
Περιγραφή

Μηχανή Καταμέτρησης και Ανακύκλωσης Χαρτονομισμάτων Merlin SC 1015

 • Δύο (2) θυρίδες εξόδου:
 • Κανονική θυρίδα για την παραλαβή των κατάλληλων χαρτονομισμάτων
 • Μικρή θυρίδα (Reject) για την παραλαβή των ακατάλληλων χαρτονομισμάτων.
 • Καταμέτρηση και έλεγχος υπόπτων πλαστότητας χαρτονομισμάτων Ευρώ (€).
 • Δυνητικά χαρτονομίσματα Δολαρίων ΗΠΑ (USD), Λιρών Αγγλίας (GBP), κλπ. (έως 10 χώρες)
 • Υπολογισμός αξίας συνόλου καταμετρημένων χαρτονομισμάτων
 • Αναγνώριση αξίας των καταμετρούμενων χαρτονομισμάτων από τις διαστάσεις τους και την εικόνα τους μέσω μηχανισμού dual CIS, με πηγές φωτός IR και RGB
 • Αναγνώριση και καταγραφή σειριακού αριθμού χαρτονομισμάτων
 • Λειτουργίες Καταμέτρησης
 • SDC: Αναγνωρίζει την ονομαστική αξία του πρώτου χαρτονομίσματος της δέσμης, καταμετρά τα όμοια χαρτονομίσματα και σταματά σε όλα τα άλλα.
 • ΜDC: Μικτή καταμέτρηση όλων των χαρτονομισμάτων μιας δέσμης.
 • CNT: Απλή καταμέτρηση χωρίς αναγνώριση αξίας αλλά με δυνατότητα ελέγχου υπόπτων πλαστότητας.
 • Δημιουργία δεσμών χαρτονομισμάτων μιας ονομαστικής αξίας ελεύθερου πλήθους (1-999).
 • Μηχανισμοί ελέγχου υπόπτων πλαστότητας IR/MT/UV/MG/CIS.
 • Τα χαρτονομίσματα υπόπτου πλαστότητας εκτρέπονται στην ειδική θυρίδα (reject)
 • Ταχύτητα καταμέτρησης: 800/1000/1200 χαρτονομίσματα το λεπτό
 • Χωρητικότητα υποδοχέα εισόδου: έως 500 χαρτονομίσματα
 • Χωρητικότητα κανονικής θυρίδας εξόδου: έως 200 χαρτονομίσματα
 • Χωρητικότητα θυρίδας εκτροπής: έως 100 χαρτονομίσματα
 • Λειτουργία «πρόσθεσης» των καταμετρούμενων δεσμίδων ή συναλλαγών
 • Διαθέτει λογισμικό για τον έλεγχο των νέων τραπεζογραμματίων €5, €10, €20, €50, €100 και €200.
 • Αναβαθμίζεται για νέες κυκλοφορίες τραπεζογραμματίων.
 • Ενσωματωμένος εκτυπωτής αναφορών λειτουργίας
 • Περιλαμβάνεται εξωτερική οθόνη
 • Εγκεκριμένη από την ΕΚΤ