Αυτοματισμοί γραφείου Ricoh, Pitney Bowes, Cash Tester

Σχεδιάζουμε τη ροή των διαδικασιών επικοινωνίας της επιχείρησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε εσείς να μπορείτε να συγκεντρωθείτε σ’ αυτό που κάνετε καλύτερα

Η Παπακοσμάς Ντατατέχνικα (DATATECHNIKA) προσφέρει υπηρεσίες και τεχνολογίες Aυτοματισμού Γραφείου, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες της να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το κόστος της καθημερινής διαδικασίας λειτουργίας τους.

Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή ολοκληρωμένων, πρακτικών και πρωτοποριακών λύσεων Αυτοματισμού των τακτικά επαναλαμβανόμενων διαδικασιών μιας επιχείρησης.

Καταγράφοντας τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης στις ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες επικοινωνίας η Παπακοσμάς Ντατατέχνικα (DATATECHNIKA) προχωρά στον επανασχεδιασμό ροής των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε επιχείρηση να επικεντρώνεται στο έργο της και όχι στο πως θα βελτιώσει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες.

Οι λύσεις που προσφέρει η Παπακοσμάς Ντατατέχνικα (DATATECHNIKA) περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών και υπηρεσιών διεκπεραίωσης εγγράφων, διαχείρισης και διασφάλισης αξιόγραφων, που συνοψίζονται στα κάτωθι:

Ψηφιακές μηχανές και εκτυπωτές παραγωγής μεγάλης κλίμακας ( Heidelberg, Pitney Bowes κ.α. )
Μηχανές Και Αυτοματισμούς Ταχυδρομείου ( Εμφακέλλωση, Γραμματοσήμανση κτλ )
Μετρητές Χρημάτων και Ανιχνευτές πλαστών
Customer Engagement Solutions
Locatiοn Intelligence software

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ