ΟΠΟΥΔΗΠΩΤΕ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΩΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΠΟΥΔΗΠΩΤΕ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΩΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναλαμβάνουμε την σωστή και έγκαιρη μετεγκατάσταση των μηχανημάτων σας οπουδήπωτε κι αν βρίσκεστε.

Στην περίπτωση που απαιτείται μεταφορά ενός συστήματος εντός της εταιρίας σας, ή και επανατοποθέτηση, αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση, το πακετάρισμα, την μεταφορά και την επανεγκατάσταση του.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ