ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης για τις μηχανές, τα συστήματα και τα προϊόντα πληροφορικής που σας έχουμε προμηθεύσει

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φροντίζουμε για τη σωστή και έγκαιρη μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανών και των συστημάτων μας σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεστε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εντοπίζουμε τις ανάγκες σας και συντάσσουμε προτάσεις λύσεων, οι οποίες θα σας ικανοποιήσουν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OUTSOURCING (IN-HOUSE)

Παρέχουμε υπηρεσίες in-house outsourcing σε πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να μην έχουν την ευθύνη χρήσης του εξοπλισμού που διαθέτουν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την εγκατάσταση μιας μηχανής, έχουμε εκτός των άλλων, και τη μέριμνα της εκπαίδευσης του χειριστή ή των χειριστών της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BUSINESS BACK-UP

Το Κέντρο Εφεδρικής Λειτουργίας Εργασιών της εταιρίας μας, εξασφαλίζει τη συνεχή ροή ενημέρωσης των πελατών σας.
1962

ΑΠΟ

4552

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

36590

PROJECT

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ