ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IN-HOUSE OUTSOURCING

Η Παπακοσμάς Datatechnika παρέχει υπηρεσίες in-house outsourcing σε πληθώρα πελατών της, οι οποίοι επιθυμούν να μην έχουν την ευθύνη χρήσης του εξοπλισμού που διαθέτουν, ή που ενοικιάζουν.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Δεν απαιτείται επένδυση για αγορά εξοπλισμού.
  • Δεν επωμίζεται την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Δεν προβληματίζεται για τυχών αυξομειώσεις όγκων ταχυδρομικών αντικειμένων.
  • Το όλο κόστος εκτέλεσης του έργου καταχωρείται λογιστικά ως «δαπάνη».
  • Τα αρχεία και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παραμένουν στο εσωτερικό κάθε επιχείρησης.
  • Οι επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας μπορούν και υλοποιούνται άμεσα και με ευελιξία.
  • Ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες διεκπεραίωσης των έργων παραμένουν στην επιλογή της εταιρείας.

Η Παπακοσμάς Datatechnika παρέχει το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για την παραγωγή και αποπεράτωση σχετικών έργων με χρήση του υπάρχοντος ή ενοικιαζόμενου εξοπλισμού εκτύπωσης και εμφακέλωσης των πελατών της.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ