Crawford Technologies

Crawford Technologies

Η Crawford Technologies είναι ένας βραβευμένος, παγκόσμιος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν και να βελτιώσουν την ασφαλή και προσβάσιμη παράδοση, αποθήκευση και παρουσίαση των επικοινωνιών με τους πελάτες τους.

Με περισσότερους από 1.800 πελάτες σε έξι ηπείρους, οι λύσεις και η τεχνογνωσία της CrawfordTech επιτρέπουν στις μεγαλύτερες τράπεζες, ασφαλιστές, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες εκτύπωσης να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογίες, έγγραφα και δεδομένα τους με νέους τρόπους. Τους βοηθάμε να πλοηγηθούν στις προκλήσεις όσον αφορά τη μόχλευση παλαιούχων εφαρμογών στις πλατφόρμες και τις εφαρμογές του μέλλοντος.