Ανιχνευτής πλαστών χαρτονομισμάτων JetScan iFX®i200

Ταχύτερη απεικόνιση και καταμέτρηση τραπεζ/τίων σε μία συσκευή - Cummins Allison JetScan iFX®i200
Μετρητής χρημάτων Cummins Allison JetScan iFX®i200
Kατασκευαστής:
Cummins Allison
Περιγραφή

Κύρια χαρακτηριστικά της μηχανής μέτρησης χρημάτων Cummins Allison JetScan iFX®i200 :

√  Έγχρωμη οθόνη αφής στα ελληνικά.

√  Τέσσερα επίπεδα μνήμης: Μερική συναλλαγή, συναλλαγή, σύνολα ημέρας και όρια δέσμης.

√  Εμφάνιση καταμέτρησης σε τεμάχια και αξίες.

√  Πλήθος δέσμης οριζόμενο για κάθε ονομαστική αξία.

√  Καταμετρά χαρτονομίσματα Ευρώ και επί πλέον USD, GBP, CAN, κ.λπ.

√  Ταχύτητα: 600, 800, 1.000, και 1.200 χαρτονομίσματα το λεπτό

√  Επαληθευτική καταμέτρηση χωρίς καταχώρηση στα σύνολα ημέρας.

√  Θύρες Επικοινωνίας ethernet, σειριακή και USB.

√  Αθροιστική καταμέτρηση.

√  Εντοπισμός χαρτονομισμάτων υπόπτων πλαστότητας με ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων ανίχνευσης που ελέγχει ατομικά κάθε ονομαστική αξία: Αισθητήρες εικόνας, μαγνητικής μελάνης, φθορισμού, υπεριώδους ακτινοβολίας, πλάτους, υπέρυθρης ακτινοβολίας και IQTM Sensing Technology.

√  Χωρητικότητα χοάνης: 500 χαρτονομίσματα.

√  Ικανότητα σώρευσης για κάθε θυρίδα εξόδου : 200 χαρτονομίσματα.

√  Δυνητικές επιλογές και αξεσουάρ:

√  Καταγραφή αύξοντα αριθμού κάθε χαρτονομίσματος.

√  Καταγραφή εικόνας κάθε χαρτονομίσματος, μιας ή δύο όψεων.

√  Σύνδεση με εκτυπωτές, ακίδας ή θερμικούς.