Μετρητής Χρημάτων Cash Tester BC 241SD

Μοναδική τεχνολογία καταμέτρησης διαφορετικών χαρτονομισμάτων, όπως Ευρώ, GBP, CHF και USD, ταξινομημένα ή ανακατωμένα.
Μετρητής Χρημάτων Cash Tester BC 241SD
Kατασκευαστής:
Cash Tester
Περιγραφή

√  Ενημέρωση μέσω κάρτας micro SD.

√  Απλή καταμέτρηση κουπονιών κ.λπ.(, χωρίς ανίχνευση υπόπτων πλαστότητας.

√  Αυτόματη εκκίνηση με αυξανόμενη ταχύτητα.

√  Ταχύτητα καταμέτρησης: 800 / 1.200 / 1.500 χαρτονομίσματα ανά λεπτό.

√  Χωρητικότητα χοάνης: 200 χαρτονομίσματα.

√  Ικανότητα σώρευσης: 400 χαρτονομίσματα.

√  Δημιουργία δέσμης ελεύθερου πλήθους χαρτονομισμάτων από 1 έως 999 τεμάχια.

√  Ανίχνευση διπλών και μισών χαρτονομισμάτων.

√  Άθροιση (ADD) καταμετρήσεων.

√  Σύνδεση με εξωτερικό εκτυπωτή.

√  Καινοτόμος οθόνη αφής.

√  Προαιρετικά αξεσουάρ:

Εκτυπωτής.

Εξωτερική οθόνη.