PlanetPress Connect

Το PlanetPress Connect είναι μια εργαλειοθήκη παραγωγής και αποστολής εξατομικευμένης επικοινωνίας.
Περιγραφή

Το PlanetPress Connect είναι μια εργαλειοθήκη παραγωγής και αποστολής εξατομικευμένης επικοινωνίας , ανεξάρτητα από τον τρόπο διανομής που θα ακολουθηθεί : εκτύπωση, web , email ή SMS .

Το PlanetPress Connect έχει την ίδια φιλοσοφία με τον προκάτοχό του -PlanetPress- και ενσωματώνεται εύκολα σε υπάρχοντα συστήματα που ήδη διαθέτουν οι εταιρείες. Αυτό συνεπάγεται ελάχιστη επένδυση σε υποδομές ή συμβουλευτικές δαπάνες.