Αποφύγετε λάθη και κερδίστε χρόνο με τις μηχανές αυτόματης ζύγισης και τιμολόγησης της Παπακοσμάς Datatechnika. Υπολογίστε γρήγορα και με ακρίβεια το ταχυδρομικό τέλος που αντιστοιχεί στο κάθε εξερχόμενο ταχυδρομικό αντικείμενο της εταιρίας σας.

Παράλληλα, οι μηχανές γραμματοσήμανσης της Παπακοσμάς Datatechnika διαχειρίζονται και αποτυπώνουν τα ταχυδρομικά τέλη, την ημερομηνία και το ταχυδρομικό γραφείο κατάθεσης, πάνω στους φακέλους ή σε οποιαδήποτε αντικείμενα αλληλογραφίας θέλετε να αποστείλετε μέσω ΕΛ.ΤΑ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ