Νέα Γενιά Ψηφιακών Συστημάτων Γραμματοσήμανσης (Digital Postal Franking Meter) Quadient, IS series

 

Τα νέα Ψηφιακά Συστήματα Γραμματοσήμανσης, IS series, παραγωγής 2020, εξασφαλίζουν την Ασφαλή Διαχείριση των Ταχυδρομικών Τελών και την Εισαγωγή Πίστωσης από Απόσταση. Γραμματοσημαίνουν με ασφάλεια ΟΛΑ τα ταχυδρομικά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου των ΕΛ.ΤΑ.

Σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε πλήρη εικόνα της διαχείρισης της αλληλογραφίας σας ανά πάσα στιγμή και έτσι να έχετε εσείς τον έλεγχό της.

 

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

IS-480

Intelligent High Performance Modular Mailing System

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ