Η Παπακοσμάς Datatechnika διαθέτει στην ελληνική αγορά, εξειδικευμένα πακέτα Λογισμικού, που επιτρέπουν την επεξεργασία αρχείων εγγράφων τα οποία είναι έτοιμα για εκτύπωση, χωρίς τη διακοπή των διαδικασιών παραγωγής και επεξεργασίας των εγγράφων αυτών.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DOCUMENT STREAM MANAGEMENT

FlexStream

Η αποτελεσματική επίδοση εγγράφων απαιτεί αποδέσμευση της ...

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ