Αναπτύξτε τις προσωπικές σας επαφές αξιοποιώντας τα διαδραστικά μέσα, καθώς και άλλα είδη Online εμπειρίας σε πραγματικό χρόνο.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EngageOne® Digital Self Service

Απαντήστε θετικά στην ανάγκη των πελατών σας για υπηρεσίες ...

EngageOne® Video

Η λύση στη διαδραστική επικοινωνία μέσα από εξελιγμένες ...

Portrait Dialogue™

Αναπτύξτε ένα γόνιμο διάλογο, αμφίδρομης επικοινωνίας ...

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTIONS