Με τους Μετρητές χρημάτων της Papakosmas Datatechnika κάνετε την Καταμέτρηση και Διαχείριση χρημάτων, Χαρτονομισμάτων, Αξιόγραφων, Κερμάτων καθώς και την ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων μια εύκολη υπόθεση !

 • Μετρητές Ευρώ και άλλων διεθνών νομισμάτων (USD, GBP, YEN, SFR, SEK, CAN, κ.λπ.).
 • Καταμέτρηση - αναγνώριση ονομαστικής αξίας.
 • Εντοπισμός & Ανίχνευση πλαστότητας χαρτονομισμάτων.
 • Έλεγχος - διαλογή Fit-Unfit.
 • Διαλογή & σχηματισμός δεσμίδων.
 • Διαχείριση & συμφωνία ταμείου.
 • Καταμέτρηση & σάρωση αξιόγραφων (Tickets, Vouchers, κ.λπ.).
 • Λύσεις για όλες τις τραπεζικές και άλλες λειτουργίες:
 1. Μετρητές χρημάτων για το ταμείο (Front Desk).
 2. Αυτόματα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών (Self-Service).
 3. Συστήματα κεντρικής διαχείρισης καταστημάτων (Back Office).
 4. Συστήματα κεντρικής καταμέτρησης τράπεζας (Vault).
Αποτελέσματα 1 - 16 από 16

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Cummins Allison Cash Room Manager

Ταμειακή Διαχείριση Συναλλαγών με τη Θέση Εργασίας της ...

Cummins Allison JetScan® 150 Currency Scanner

Μικρή και ασταμάτητη Μηχανή Σάρωσης Χαρτονομισμάτων

Ανιχνευτής πλαστών χαρτονομισμάτων JetScan iFX®i200

Ταχύτερη απεικόνιση και καταμέτρηση τραπεζ/τίων σε μία ...

ΒΤ-600 & ΒΤ-800

Καταμετρητής, Ανακυκλωτής - Ανιχνευτής πλαστών ...

ΒΤ-6000

Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων - Ανιχνευτής πλαστών, ...

Μετρητές Κερμάτων Multi Cash MC 10 / MC 10 active / MC 20 active

Ασφαλής διαχείριση κερμάτων με τις μηχανές Καταμέτρησης και ...

Μετρητής κερμάτων Cash Tester CC 603

Με τον μετρητή κερμάτων Cash Tester CC 603 κερδίστε χρόνο ...

Μετρητής Κερμάτων JetSort 1000

Συμπαγής - ευέλικτη - αξιόπιστη Μηχανή Καταμέτρησης και ...

Μετρητής Κερμάτων JetSort LX

Απαράμιλλη ακρίβεια στην καταμέτρηση κερμάτων με τον ...

Μετρητής Κερμάτων Money Machine 2

Νέα γενιά τεχνολογίας. Ακρίβεια, πιστότητα, ταχύτητα με τον ...

Μετρητής Χρημάτων Cash Tester BC 241SD

Μοναδική τεχνολογία καταμέτρησης διαφορετικών ...

Μετρητής Χρημάτων CASH TESTER CT 333 SD

Για γρήγορη & αξιόπιστη καταμέτρηση τραπεζ/τίων η ...

Μετρητής Χρημάτων Cummins Allison JetScan iFX®i100

Απλοποιήστε τις διαδικασίες καταμέτρησης και ελέγχου ...

Μετρητής Χρημάτων Cummins Allison JetScan iFX®i400

JetScan iFX®i400 - Γρήγορος και ευέλικτος σαρωτής και ...

Μετρητής χρημάτων Merlin SC 1015

Μηχανή Καταμέτρησης και Ανακύκλωσης Χαρτονομισμάτων , ...

Μετρητής χρημάτων ΒΤ-130Α

Μηχανή Αναγνώρισης Χαρτονομισμάτων - Μετρητής - Ανιχνευτής ...