Με τους Μετρητές χρημάτων της Papakosmas Datatechnika κάνετε την Καταμέτρηση και Διαχείριση χρημάτων, Χαρτονομισμάτων, Αξιόγραφων, Κερμάτων καθώς και την ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων μια εύκολη υπόθεση !

 • Μετρητές Ευρώ και άλλων διεθνών νομισμάτων (USD, GBP, YEN, SFR, SEK, CAN, κ.λπ.).
 • Καταμέτρηση - αναγνώριση ονομαστικής αξίας.
 • Εντοπισμός & Ανίχνευση πλαστότητας χαρτονομισμάτων.
 • Έλεγχος - διαλογή Fit-Unfit.
 • Διαλογή & σχηματισμός δεσμίδων.
 • Διαχείριση & συμφωνία ταμείου.
 • Καταμέτρηση & σάρωση αξιόγραφων (Tickets, Vouchers, κ.λπ.).
 • Λύσεις για όλες τις τραπεζικές και άλλες λειτουργίες:
 1. Μετρητές χρημάτων για το ταμείο (Front Desk).
 2. Αυτόματα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών (Self-Service).
 3. Συστήματα κεντρικής διαχείρισης καταστημάτων (Back Office).
 4. Συστήματα κεντρικής καταμέτρησης τράπεζας (Vault).

Cash Tester

Μετρητής κερμάτων Cash Tester CC 603

Με τον μετρητή κερμάτων Cash Tester CC 603 κερδίστε χρόνο ...

Μετρητής Χρημάτων CASH TESTER CT 333 SD

Για γρήγορη & αξιόπιστη καταμέτρηση τραπεζ/τίων η ...

Μετρητής Χρημάτων Cash Tester BC 241SD

Μοναδική τεχνολογία καταμέτρησης διαφορετικών ...