Με τους Μετρητές χρημάτων της Papakosmas Datatechnika κάνετε την Καταμέτρηση και Διαχείριση χρημάτων, Χαρτονομισμάτων, Αξιόγραφων, Κερμάτων καθώς και την ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων μια εύκολη υπόθεση !

 • Μετρητές Ευρώ και άλλων διεθνών νομισμάτων (USD, GBP, YEN, SFR, SEK, CAN, κ.λπ.).
 • Καταμέτρηση - αναγνώριση ονομαστικής αξίας.
 • Εντοπισμός & Ανίχνευση πλαστότητας χαρτονομισμάτων.
 • Έλεγχος - διαλογή Fit-Unfit.
 • Διαλογή & σχηματισμός δεσμίδων.
 • Διαχείριση & συμφωνία ταμείου.
 • Καταμέτρηση & σάρωση αξιόγραφων (Tickets, Vouchers, κ.λπ.).
 • Λύσεις για όλες τις τραπεζικές και άλλες λειτουργίες:
 1. Μετρητές χρημάτων για το ταμείο (Front Desk).
 2. Αυτόματα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών (Self-Service).
 3. Συστήματα κεντρικής διαχείρισης καταστημάτων (Back Office).
 4. Συστήματα κεντρικής καταμέτρησης τράπεζας (Vault).

BATEMAT

Μετρητής χρημάτων ΒΤ-130Α

Μηχανή Αναγνώρισης Χαρτονομισμάτων - Μετρητής - Ανιχνευτής ...

ΒΤ-6000

Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων - Ανιχνευτής πλαστών, ...

ΒΤ-600 & ΒΤ-800

Καταμετρητής, Ανακυκλωτής - Ανιχνευτής πλαστών ...