Όταν έρχεται η στιγμή μιας κρίσιμης απόφασης, τότε αυτό που σας βοηθά στην τελική σας επιλογή είναι το σύνολο των πληροφοριών που έχετε στη διάθεσή σας. Το γεωγραφικό μάρκετινγκ, η διαχείριση πωλήσεων και η ανάλυση συναλλαγών κατά περιοχή, είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα Location Intelligence, που διακινεί η Παπακοσμάς Datatechnika στην ελληνική αγορά.

Δεν βρέθηκαν εγγραφές

LOCATION INTELLIGENCE