Με έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα η Παπακοσμάς Datatechnika διαθέτει στην ελληνική αγορά, σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού:

  • μηχανές διάτρησης γνησιότητας εγγράφων και αξιών (π.χ. για φορολογικά στοιχεία, ακύρωση εγγυητικών επιστολών, βιβλιάρια ενσήμων κ.λπ.)
  • μηχανές αυτόματης μηχανικής υπογραφής και αποτύπωσης σημείων γνησιότητας κ.λπ.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΞΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ