Δημιουργήσετε μηνύματα και γραφικά, προσωποποιημένα και πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες επικοινωνίας της επιχείρησής σας, με τους πελάτες σας, μέσα από τα συστήματα διευθυνσιογραφίας της Παπακοσμάς Datatechnika.

Απεριόριστες δυνατότητες για την επικοινωνία μας μέσα από:

  • υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης
  • έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση
  • έτοιμους φάκελους, -κάρτες, -mailers κ.λπ.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ